功率(W):  
电压(KV):
 
电    话:0411-84732233
0411-84732299
传    真:0411-84732299
邮    箱:sales@dadiantech.com
地    址:大连市高新区
学子街2号
产品中心 Products
  

紧凑型高性能高压电源

DADIAN GHR系列直流高压发生器专为工作空间受限、性能要求高而设计。其功率变换电路采用独有智能数字化控制技术的高频功率转换器,使其能在极度恶劣的瞬间和打弧环境下高可靠无故障运行,同时功效高达85%以上。该系列高压发生器规格齐全,并提供多种附选功能。

状态指示灯
电压和电流控制模式、安全互锁的开/关、高压启停、过流和过压、打弧、调节故障、过热、过载(选件)
 

输入
115Vac/220Vac±10%,50/60Hz,需在订单中确定。1200W型号只能提供220Vac输入
 

输出
1kV~130kV,各型号均可提供正极性、负极性或可转换极性输出
 

前控制面板
电压和电流通过10圈可锁定计数电位器连续调整。电路断路器开关及指示灯、高压开/关及指示灯
 

电压调节率
负载:全负载扰动情况下,最大电压的0.01%
线路:输入电压改变±10%情况下,最大电压的±0.01%
 

电流调节率
负载:全电压改变情况下,最大电流的0.01%
线路:输入电压额定范围内变化时,最大电流的0.01%
 

纹波
最大输出电压峰峰值的0.1%
 

温度系数
电压或电流调节:100ppm/℃。可提供高稳定度规格
 

环境温度
操作温度:0℃~50℃
存储温度:-40℃~85℃
 

稳定性
电压、电流调节预热半小时后:100ppm/小时
 

计量
3位半数字电压、电流表
 

输出电缆
国际标准认证高压电缆和接头
特殊要求需要在订单中说明
 

AC进线电缆
10~300W:IEC320标准,1.83m
600~1200W:3-conductor,12AWG,1.83m
 

外形尺寸
10~300W:48.3×48.3×4.45cm
600~1200W:48.3×48.3×8.9cm
80~130kV长度为60.7cm
 

重量
7.7~14kg

 

GHR选择表-10W、30W、60、150W

 

10W

30W

60W

150W

kV

mA

型号

mA

型号

mA

型号

mA

型号

1

10

GHR1*10

30

GHR1*30

60

GHR1*60

150

GHR1*150

2

5

GHR2*10

15

GHR2*30

30

GHR2*60

75

GHR2*150

3

3.3

GHR3*10

10

GHR3*30

20

GHR3*60

50

GHR3*150

6

1.7

GHR6*10

5

GHR6*30

10

GHR6*60

25

GHR6*150

8

1.25

GHR8*10

3.75

GHR8*30

7.5

GHR8*60

18.75

GHR8*150

10

1.0

GHR10*10

3

GHR10*30

6

GHR10*60

15

GHR10*150

15

0.67

GHR15*10

2

GHR15*30

4

GHR15*60

10

GHR15*150

20

0.50

GHR20*10

1.5

GHR20*30

3

GHR20*60

7.5

GHR20*150

30

0.33

GHR30*10

1.0

GHR30*30

2

GHR30*60

5.0

GHR30*150

40

0.25

GHR40*10

0.75

GHR40*30

1.5

GHR40*60

3.75

GHR40*150

50

0.20

GHR50*10

0.60

GHR50*30

1.2

GHR50*60

3.00

GHR50*150

60

0.17

GHR60*10

0.50

GHR60*30

1.0

GHR60*60

2.50

GHR60*150

70

0.14

GHR70*10

0.43

GHR70*30

0.85

GHR70*60

2.10

GHR70*150

80

0.13

GHR80*10

0.38

GHR80*30

0.75

GHR80*60

1.90

GHR80*150

100

0.10

GHR100*10

0.30

GHR100*30

0.60

GHR100*60

1.50

GHR100*150

120

0.10

GHR120*10

0.25

GHR120*30

0.50

GHR120*60

1.25

GHR120*150

130

0.10

GHR130*10

0.25

GHR130*30

0.46

GHR130*60

1.15

GHR130*150

 

GR选择表-300W、600W、1200W 

 

300W

600W

1200W

kV

mA

型号

mA

型号

mA

型号

1

300

GHR1*300

600

GHR1*600

1200

GHR1*1200

2

150

GHR2*300

300

GHR2*600

600

GHR2*1200

3

100

GHR3*300

200

GHR3*600

400

GHR3*1200

6

50

GHR6*300

100

GHR6*600

200

GHR6*1200

8

37.5

GHR8*300

75

GHR8*600

150

GHR8*1200

10

30

GHR10*300

60

GHR10*600

120

GHR10*1200

15

20

GHR15*300

40

GHR15*600

80

GHR15*1200

20

15

GHR20*300

30

GHR20*600

60

GHR20*1200

30

10

GHR30*300

20

GHR30*600

40

GHR30*1200

40

7.5

GHR40*300

15

GHR40*600

30

GHR40*1200

50

6.0

GHR50*300

12

GHR50*600

24

GHR50*1200

60

5.0

GHR60*300

10

GHR60*600

20

GHR60*1200

70

4.28

GHR70*300

8.6

GHR70*600

17

GHR70*1200

80

3.75

GHR80*300

7.5

GHR80*600

15

GHR80*1200

100

3.00

GHR100*300

6.0

GHR100*600

12

GHR100*1200

120

2.50

GHR120*300

5.0

GHR120*600

10

GHR120*1200

130

2.30

GHR130*300

4.6

GHR130*600

9.2

GHR130*1200